Bestuur

Voorzitter: dhr H. Jonkman
Secretaris: dhr G.J. Pottjewijd
Penningmeester: dhr J. Pol
Bestuurslid: dhr S.S. de Jong
Bestuurslid: P. Taffijn