Threanth Genealogisch tijdschrift voor Drenthe en Noordwest-Overijssel

Het tijdschrift verschijnt 4x per jaar en leden ontvangen het gratis.
Het nieuwste nummer is 2020-nr. 4 (Jaargang 31)Inhoud:
Voorwoord
Aciviteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel
Inzenddatum Kopij volgende Threant
Pieter Taffijn nieuw bestuurslid
Waar komt de achternaam Drenth vandaan?
Kwartierstaat van Aaltje Brinks (3)
Gegevens Hendrikus Hulst
Tijdschriften historische verenigingen

Zie ook: https://www.facebook.com/ngv.dren

Redactie:
Eindredateur: Henriėtte Meppelink
Layout: Jan Pol
Redactielid: Pieter Taffijn