Helena Gesina Remmers

Leentje werd op 26.8.1887 te Vlagtwedde geboren als 6e kind en 4e dochter van Fokke Remmers en Geppien Moorlag. Ze werd genoemd naar een tante van haar moeder en een zuster van haar vader.
'Ze was klein van postuur, haar houding was trots en rechtop.
10.1. Ze was door en door goed, streng en conservatief, hartelijk en gastvrij. Ze was buitengewoon zindelijk en was van veel dingen vies.
1.1. Als er een rups over een bloemkool had gekropen wilde ze er al niet meer van eten. De kool werd dan weggegeven.
7.2."Ik lust geen wagensmeer", zei ze altijd.
4.1. Toen Fokko Remmers nog bij een steenhouwer in Emmen werkte ging hij wel eens op bezoek bij zijn tante. Hij moest zich dan bij de achterdeur goed wassen, voordat hij binnen mocht komen. Ze was vies van het kerkhof.
6.3. Ze vond dat een kind meer moest worden dan zijn ouders en ging daarbij tot het uiterste. Jaap heeft daar erg onder geleden.
6.2. Ze was een uitstekende huisvrouw, maar had totaal geen interesses buitenshuis. Ze was erg schuw en niet goed in de omgang met mensen, die ze niet kende. Men vond haar daarom dan soms hooghartig. Ze was een zorgzame moeder.

Leentje doorliep de openbare lagere school te Vlagtwedde en kwam daarna thuis om te werken. Ze leerde o.a. goed naaien van haar moeder.
Ca. 1905 vestigde ze zich, samen met haar zuster Mine, in Ter Apel als naaister. De 2 meisjes hadden er ook een naaischool. Ze woonden tegenover hun zuster Jantje en haar man en dochter Mientje. Jantje was verloskundige, De meisjes waren in huis bij mevrouw Jacobs. Mine en Leentje hielpen mee bij de opvoeding van Mientje.
Leentje trouwde met Roelof Dijks (geb. 10.4.1886)
1.1. Vader Remmers was eerst tegen geweest, omdat Roelof maaglijder was.
9. Vader Remmers was juist niet tegen dit huwelijk geweest, omdat Roelof "goed" was, dwz er er was niets met hem aan de hand.
Het jonge paar vestigde zich te 2e Exloërmond, de geboorteplaats van Roelof. Hij was er lange tijd inwonend bakkersknecht geweest. Ze namen een verlopen bakkerij over, die binnen een paar jaar liep als een trein.
7.2. Roelof bakte brood en ventte het uit met een handkar.
1.1.1. Leentje stond in de winkel. Ze gaf alle kinderen, die kwamen kopen, een snoepje, zodat ze liever bij haar dan bij de concurrent kochten.
7.2. Roelof heeft verschrikkelijk hard gewerkt, die eerste tijd. Hij dorste zich niet zat te eten uit angst het niet te redden.
6.3. Hij begon al vrij spoedig land te ontvenen.
Omdat het vak van bakker te zwaar voor hem was, als maaglijder, werd hij later uitsluitend vervener.
Op 25.2.1915 werd hun eerste kind , Jacobus Roelof, geboren. Hij had een open rug en een hazelip.
9. Het jongetje zou, volgens de dokter, maar 1 à 2 jaar kunnen leven, maar Leentje wist hem door haar goede verzorging ruim 5 jaar in leven te houden. Zijn verstand was goed. Het jongetje stierf op 25.3.1920.
1.1.1. Het was een groot en langdurig verdriet voor Leentje dat hij, ondanks al haar inspanning, niet bleef leven.
10.1. Leentjes jongste zuster Eppie hielp haar in die tijd in de winkel en in de huishouding. Door het veelvuldig en langdurig dragen van het kind is zij enigszins scheef gegroeid.
Op 2.3.1921 werd een dochter Geppina Fokkoba (roepnaam Eppy) geboren en op 5.8.1924 weer een zoon Jakobus Roelof (roepnaam Jaap).
5.2. Roelof had zeer veel verdiend in de oorlogsjaren '14-'18.
7.2. Volgens de familieleden hadden Leentje en Roelof zó hard gewerkt en waren zij zulke goede zakenmensen, dat ze in 10 jaar binnen waren.
Derk, die er van hield zijn zusters te jennen, zei dan tegen Leentje: "Roelf heeft de 100.000 gewonnen." Leentje ontkende dat steeds gloeiend en antwoordde dan dat je met brood bakken goed verdiende en dat je op een stoetje van 20 cent een dubbeltje verdiende.
6.3. Ze waren de eersten in 2e Exloërmond, die een auto bezaten, eerst een open Fordy later, een Willy's Overland. Roelof reed er onder andere mensen mee naar het ziekenhuis.
Leentje regelde veel voor Roelf en gaf hem vaak advies. Roelf zou nooit zover gekomen zijn zonder haar. Roelf was een fijne man, te goed eigenlijk. Hij was ook zeer gelovig. Leentje niet. Ze was ook niet kerks.
"Ze kon niet op de banken zitten.", zei ze altijd. De kinderen stuurde ze naar de openbare lagere school. Toen een kerkeraadslid eens kwam om een gift op te halen, toonde die zich niet tevreden. "Hebben of niet?" vroeg Leentje. Ze was een frappie.
7.2. Roelof had een heel ander karakter dan Leentje. Hij was goedig, ontmoette graag mensen en wist ze meestal op hun gemak te stellen. Hij was geïnteresseerd in zijn omgeving . Hij zat in 2e Exloërmond in nogal wat besturen: school, Groene Kruis, waterschap.
Voor de nichten en neven was zij een fijne, zij het wat strenge tante.
10.1. Als je kwam logeren kreeg je een gulden en die mocht je dan oppoetsen.
1.1.1. Ze kon heerlijk koken. Haar gebakken aardappelen met spekjes en zelfgemaakte leverworst zijn onvergetelijk. Ze was heel open, ook in haar strenge oordeel over anderen.
Je wist wat je aan haar had. Zo barstte ze eens in huilen uit toen ze aan 1.1. vertelde "dat Eppy alweer in verwachting was". Ze was verfrissend, zeker in die tijd.
Ze was streng voor haar kinderen, ook toen die al volwassen waren en ze verwachtte dat die deden wat zij wilde.
Zo wilde Eppy eens naar een feest zonder haar verloofde Roelof. Dat mocht niet van haar en Eppy ging ook niet. Ze verweet Eppy dat die een loperd was, net als haar vader.

In 1935 verhuisde het gezin naar de Veenkampenweg, 5, in Emmen.


Familie Dijks en familie van Wijk

Roelof bleef als vervener werken.
Eppy trouwde met Roelof Schierbeek en kreeg 3 dochters.
Jaap trouwde met Annie Hessels en kreeg 2 dochters.
Ze kon zeer goed overweg met beide aangetrouwde kinderen, beschouwde hen als eigen. Van de 5 kleindochters heeft ze erg genoten.
Roelof stierf, 79 jaar oud, aan een maagbloedig, op 27.4.1965.
Leentje stierf, 80 jaar oud, aan een darmafsluiting, op 19.1.1968.

Foto's
Eppie en Eppy waren elkaars beste vriendin
Jaap en Eppy in _ Zwolle
Familie vanWijk + familie Dijks in Emmen


Klik op de brief voor een vergroting

vervolg brief:
en de moet ze met 2 maand terug komen, voor onderzoek, wat de oorzaak van haar grote vermoeidheid is. Dr Post zegt van dat ze heeft een beetje van moeder overgenomen. Als dat zo is, dan moet ze maar veel rust nemen dan is daar ook niet veel aan te doen. Oök moet ze vroeg naar bed, niet dansen niet veel en lange fietstochten maken enz.Maar nu is ze weer naar school, en toen ze wegging zegt ze moeder ik ben toch niet $p ellendig meer. Het is te hopen, dat het tegen de zomer wel weer beter is, dan schrijf ik wel eens weer hier over.
Zijt gij al weer op de fiets geweest Betsie, nu dat had ik niet gedacht. Ik denk dat jij wat rematies zijt in je benen, dat jij daarom zo slecht loopt. Straks als het wat warmer word kom ik eens bij jou, en dan wil ik ook even naar Karsien en Jo. Misschien kunnen wij dan samen gaan. Van Grietje kregen wij met nieuwjaar nog een brief, en ook van Eppie.
Zij allen maken het goed.
De lidcactus van mij bloeien, en het is hier net zoon bloementuin, want ik heb allrhande
soorten ciclamen in de bloei. Het staat dan ook heel mooi voor de beide ramen.
Maandag gaan wij slachten en dan stuur ik jou wat. Het is nog een heel werk, want wij doen alles met ons béiden. Ik heb wel een werkster, maar die wil ik niet bij zo iets hebben.
Wat is het nu toch weer mooi, dat de oorlog afgelopen is, en ieder weer in zijn eigen huis k^^ wonen. Hier zijn ook geen Canadeezen meer. Ik heb van morgen nog zelf een stoet gebakken mu«_ de rozijnen welke op de bon waren. Jammer dat er zo weinig van te krijgen zijn. Wij gaan ieder week nog een keer het hele bosch door, het is er nog altijd mooi, en niets koud. Zie zo Betsie schrijf maar eens weer terug.
Dan eerst maar weer hartelijk gegroet van ons allen. Leentje".


Nageslacht:

Helena Gesina Remmers Vlagtwedde 25.8.1888 - Emmen 19.1.1968 (naaister, lerares naaien, winkelierster) gehuwd met Roelof Dijks 2e Exloërmond 10.4.1886 - Emmen 27.4.1965 (bakker, vervener)

 1. Jacobus Roelof Dijks 2e-Exloërmond 25.2.1915 - 2e Exloërmond 25.3.1920
 2. Geppina Fokkoba (Eppy) 2e Exloërmond 2.3.1921 (lagere school 2e Exloërmond, MULO Musselkanaal, Emmen kweekschool Coevorden onderwijzeres te Nieuw Buinen en Delft. Diverse bestuursfuncties. JP,geeft in N.Ierland lezingen over div.onderwerpen hobbies:tuinieren,reizen) gehuwd in 1950 met Roelof Luitje Schierbeek  1922 (lagere school en HBS-B in Ter Apel, werktuigbouwkunde TH Delft, MIT Boston, werkt.ir. AKU, qepens. in 1985 als Man. -dir. in Antrim(N;Ierland). div. commissariaten in N.Ierl. 1950 eredoctoraat Un.v.Belfast voor verdiensten v.d.Provincie N.Ierland div. bestuursfuncties)
  1. Heleen Elisabeth Schierbeek Arnhem 17.2.1951 (lagere school in Nederland en Engels A-levels Moreton Hall secr. opl. nu 3.tal.secr.Madrid) gehuwd met Miguel José Garcia Alfageme (head purser Iberia)
   1. Miguel Madrid 1.5.75
   2. Fransisco 26.4.77
   3. Federico 21.3.80
  2. Ella Martine Schierbeek Arnhem 28.4.1952 (Lagere school in Nederland +Engels A-levels St Clare's College Oxford, BA degree Eng.+Duits a.d. Un.van Kent medewerkster Int. Council for the Protection of Birds
  3. Martine Pita (Marcelle) Schierbeek (Lager school Belfast A-levels St Clare's Hall Oxford, secretaresse opleidingSchoevers Arnhem medewerker hotel-restaurant Amsterdam
 3. Jakobus Roelof Dijks (Jaap) 2e-Exloërmond 5.8.1924 (lagere school 2e-Exloërmond, MULO Emmen, HBS Coevorden ambtenaar PTT hobbies:postzegels verz.,tuinieren, coniferen stekken, jagen, vissen) gehuwd met Johanna Titia Hessels (Annie) Coevorden 9.12.1930
  1. Coos Helena Dijks 2.1959 (lagere school Emmen HAVO Emmen Engels en Huishoudkunde aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius te Leeuwarden. Lerares agrarische school Emmen)
  2. Anita Titia Dijks Emmen 12.6.1963 (lagere school Emmen Atheneum Emmen. Verpleegopleiding Wilhelmina Ziekenhuis te Assen
   (
   i
   c
   \