Wupke Zwaantina Remmers

Wupke werd op 29.07.1890 te Vlagtwedde geboren als 7e kind en 5e dochter van Fokke Remmers en Geppien Moorlag. Ze is genoemd, waarschijnlijk naar een tante van haar moeder, en naar de zuster van haar vader.
10.1. Wupke was een beetje anders dan de andere zusters, wat pronkerig. Zo ging ze eens met haar mooie nieuwe mantelpakje voor haar zuster Eppie, die het niet breed had, staan en vroeg hoe 't haar stond. "Goed", zei Eppie. "Ja", we hebben 't goud", lichtte Wupke toe. Dat stak Eppie.
Jo Mik: tot het eind toe droeg ze open schoentjes.
6.3.Ze was een rechtvaardige vrouw.
7.2. Ze was hard voor zichzelf. Ze wilde altijd gelijk hebben. Ze ging regelmatig naar de kerk, maar hoofdzakelijk uit traditie en omdat ze in het kerkkoor zat.
Ze hield van haken en breien. Ze hield ook van opruimen. Toen er eens een sloot achter haar huis gedempt moest worden vond ze dat een goede gelegenheid om het antieke kleermakersgereedschap op te ruimen.
Korte tijd erna greep Eppo ernaast, tot zijn grote spijt. Hij is niet gaan graven. Ook heeft ze alle familiepapieren en foto's voor haar dood opgeruimd. Ook tot Eppo's spijt.


Ze doorliep de openbare lagere school te Vlagtwedde, wilde niet doorleren en kwam dus bij haar moeder thuis.

Er is nog een bewijs van goed gedrag van haar uit 1912: De burgemeester de gemeente Vlagtwedde verklaart dat Wupke Zwaantina Remmers, geboren 29 Juli 1890 te Vlagtwedde van een goed gedrag is. (Sellingen, 9 Mei 1912) Waarvoor ze dit nodig had is niet bekend, waarschijnlijk voor een dienstbetrekking.
Op 22.05.1919 trouwde ze met de kleermakerszoon Frederik Koolhof uit Bellingwolde, mét instemming van haar vader, die Frits "goed" vond en best met hem kon opschieten.
Frits kwam uit een kleermakersgeslacht van enkele generaties. Hij had een zaak, samen met zijn broer. De 2 vrouwen konden niet goed met elkaar overweg.
Toen er een pand in het dorp vrijkwam besloten de broers de zaak te splitsen. Er werd geloot en Frits mocht in het oude huis blijven, de ander verhuisde.
Frits werkte in de werkplaats, Wupke deed de winkel. Voor het huishouden had Wupke dienstmeisjes, die ze zeer streng opvoedde. Soms sloeg ze hen wel om de oren.

Uit het huwelijk werden 2 zonen geboren: Folko Hero Geert (12.3.1920) en Eppo Frederik (8.12.1922).Volgens haar familie voedde ze haar zoon Folko niet streng genoeg op. Bovendien was Folko een feestneus.
Ze was een gastvrije tante en als er nichtjes kwamen logeren kreeg Folko geld "om de wichten eens goed te trakteren".

10.1. Frits was een lollige oom, vol geintjes en joviaal.
De 2 zoons werden ook kleermaker. Folko had een eigen zaak in Tolbert. Hij trouwde met zijn nicht Eppie Wilken. Hij was niet succesvol in zaken en emigreerde daarom naar Tasmanië met vrouw en 4 kinderen.
In Tasmanië werd nog een 5e kind geboren. Hij stierf in 1967 , zijn gezin in moeilijke omstandigheden achterlatend, wat een grote zorg was voor de familie thuis.

Eppie heeft zich er met hard werken doorheen geslagen en alle kinderen zijn goed terecht gekomen .
Eppo werd coupeur en kleermaker bij een bedrijf in Bellingwolde en later in Groningen. Hij trouwde met Marietje Takens, een meisje uit het dorp. Eppo bezocht zijn ouders en later zijn moeder vrijwel dagelijks.

Frits overleed op 23.10.1968.

Wupke hield de winkel aan. Ze hield niet van stil zitten, ze was haar hele leven aktief geweest en zo sprak je nog eens iemand. Ze wilde onafhankelijk blijven.
Op haar 86e gaf ze het pas op. Op 2.3.1978 stierf ze thuis in haar slaap.

Eppo vond haar de volgende ochtend. De dag ervoor had ze nog ramen gelapt, op een trapleer.
Ze is 87 jaar oud geworden.

Foto's

r.boven:Eppy Dijks met haar tantes Mine en Wupke.
R.:Folko, foto genomen in Tasmanië.
R.onder: vlnr: Mien v.Wijk,Eppo,Wupke,

Frits, Pieter v.Vrede. Onder: de 5 kleinkinderen in Tasmanië.

Nageslacht:

Wupke Zwaantina Remmers Vlagtwedde 31-07-1890 - Bellingwolde 02-03-1978 (heeft na overlijden echtgenoot geruime tijd manufacturenzaak aangehouden) gehuwd op 22-05-1919 met Frederik Koolhof + Bellingwolde 24-05-1891 - Bellingwolde 23-10-1968 (was coupeur en kleermaker en had manufacturenzaak te Bellingwolde)

 1. Folko Hero Geert Koolhof + Bellingwolde 12-03-1920 - Blackman’s Bay 09-06-1967 (Tasmanië) (was coupeur en kleermaker te Bellingwolde en Haren. Had manufacturenzaak te Tolbert. In Tasmanië had hij een "Upholstery" zaak. gehuwd op 23-10-1946 met zijn nicht Geppien Wilken + Roswinkel 04-09-1920 (was ambtenares bij de Distributiedienst te Sleen)
  1. Frederik Gerhardus Koolhof + Bellingwolde 18-04-1947 (is fotograaf aan de universiteit te Hobart) gehuwd op 16-11-1985 met Elizabeth Susan Caldwell  + Sydney 10-10-1954 (Is lerares Frans, Duits en Engels aan de High School.
  2. Harmina Zwaantina Koolhof + Bellingwolde 16-12-1949 Is hoofdverpleegster aan het ziekenhuis in Hobart.
  3. Gerhardus Frederik Koolhof + Haren 21-05-1952 (is onderwijzer) gehuwd op 05-06-1982 Mary Elizabeth Cross + Hobart 01-12-1955 (is lerares Duits en Engei aan de High School)
  4. Sten-Erik Koolhof + Tolbert 15-11-1953 (heeft een loodgietersbedrijf) is gehuwd met Wendy Susan Dodge + Hobart 26-05-1957 (was verpleegster. Is nu tandarts assistente.)
   1. Alexander Koolhof + Hobart 04-08-1978
   2. Heidi Koolhof + Hobart 06-11-1979
  5. Wilma Veronica Koolhof + Hobart 27-03-1960 (Is verpleegster in een verpleeghuis voor kinderen.)
 2. Epdo Frederik Koolhof + Bellingwolde 08-12-1922 (was coupeur en kleermaker te Bellingwolde. Was daarna afdelingschef op een kledingfabriek te Groningen) huwde op 12-05-1954 met Maria Takens + Bellingwolde 18-11-1926 (was werkzaam in de horeca sector. Was daarna huishoudster)
  1. Frederik Koolhof + Bellingwolde 05-04-1955 (is carosseriebouwer op een fabriek te Winschoten) huwde op 29-10-1982 met Roelfina de Groot + Bellingwolde 01-06-1961 (was werkzaam op een gordijnenfabriek(ADO) te Bellingwolde als kantoorbediende
   1. Eppo Frederik Koolhof + Bellingwolde 22-04-1983