Grietje Remmers

Grietje werd op 27.3.1893 te Vlagtwedde geboren als 8e kind en 6e dochter van Fokke Remmers en Geppien Moorlag. Ze werd genoemd naar haar vaders halfzuster of haar vaders grootmoeder Grietje Konraad.
1.1. Grietje was de mooiste van de meisjes. Ze giechelde altijd.
7.2. Grietje was anders dan de andere tantes: vrolijk, hip.
Ze doorliep de openbare lagere school in Vlagtwedde. Ze kreeg vaak vrij, omdat ze de koeien moest hoeden in de Weite.
Daarna wilde ze onderwijzeres worden. Ze ging naar de normaalschool in Winschoten en was daar in de kost.
Gedurende de eerste Wereldoorlog was ze onderwijzeres te Gieterveen. Ze raakte in die tijd verloofd met de Duitse tandarts Hans Blum. Deze kreeg een oproep voor het Duitse leger en was zo dom om daaraan gevolg te geven. Een half jaar na het versturen van een brief aan hem kreeg Grietje de brief als onbestelbaar terug, met de aantekening "Auf dem Felde der Ehre gefallen". Hij was in Rusland gesneuveld. Grietje heeft daar veel verdriet van gehad.

4.1. Herman Wilken en Fokko Remmers hebben eens brieven van hem gevonden, boven in het kamertje in Vlagtwedde. Ze waren in het Frans geschreven, zodat Pape ze niet kon lezen.
Later werd er een trambaan aangelegd in Vlagtwedde.
4.1. De opzichter ervan had oog voor het dorpsschoon en omgekeerd. Het bleef niet onopgemerkt en FR was tegen, want de opzichter was "van het houtje". Hij beschouwde het RK geloof als een gevaar.
Als Grietje achterin de tuin aan de Ruiten Aa met hem stond te praten, terwijl hij aan de andere kant stond,kwam haar vader naar buiten en riep "Kom kind, kom gauw in huis, het is koud".
Ook Grietjes vriendinnen waarschuwden: "Als hij bij jou weggaat, let dan eens op, dan spuugt hij 3x op de grond. Want hij meent er niks van, zo zijn die Roomsen."

Het mocht allemaal niet baten.
9. Grietje was niet te houden en wilde met Van de Leur trouwen.
4.1. FR wilde geen toestemming geven en van de Leur zei: "We zullen eens zien wie de sterkste is. ouwe." Van de Leur won en ze trouwden voor het kantongerecht.
Er werden 5 kinderen uit dit huwelijk geboren: Greetje, Loeki, Trudo, Faust en Marcel. Greetje werd apothekersassistente, 3 van de zonen gingen op de mts.
Het gezin verhuisde vaak. Het woonde in Nederland, België en Frankrijk. In Rotterdam woonde het in de Rochussenstraat.
Grietje heeft altijd erg haar best gedaan het kontakt met haar familie te onderhouden. In Rotterdam had ze heel wat familieleden te logeren.

10.1. Van de Leur was weinig thuis en als hij er was kwam er een druk op het huishouden. Hij vond de Remmersen maar boerenvolk.
4.1. Toch deed hij ook wel zijn best. Fokko Remmers heeft hij altijd veel laten zien en die heeft dan ook goede herinneringen aan hem.
Wel was hij erg Rooms. Hij zei altijd dat als zijn dochter het zou wagen met een niet RK jongeman thuis te komen hij hem de benen zou breken.

Toch trouwde Greetje met "een Spanjaard", Ted Daniëls, die voor haar 'RK werd.
Van de Leur was inspekteur de RK gebouwen in Rotterdam geworden. Daarvoor was hij architekt.
Vlak na de oorlog emigreerden Greetje en Ted naar Zuid-Afrika, een tijd erna Faust met zijn vrouw, toen Trudo.
Daarom wilde Cees van deLeur na zijn pensionering ook naar Zuid-Afrika emigreren.

Foto

van boven naar onder: Grietje voor haar huwelijk de 5 kinderen van Grietje, bruiloft Greetje en Ted 15 Grietje in Groesbeek, 1947

Grietje vond het niet juist dat 2 oudere mensen (ong. 60) nog zo'n stap zouden wagen. Het afscheid werd extra zwaar voor haar, omdat haar zoon Loeki en zijn vrouw Simone vlak voor het vertrek verongelukten.

Nieuwsblad van het Noorden 29-11-1952

De jongste zoon Marcel vergezelde
zijn ouders.
Carel van deLeur werkte in Afrika in de bouwerij in Rhodesia, Zambia, Malawi en de Congo. In het laatste land kreeg Grietje malaria. Daarom gingen ze terug naar Zuid-Afrika en vestigden zich in Benoni.
Daar kreeg ze de ziekte van Parkinson. Daar zij er niet genoeg verzorging kreeg namen de kinderen haar mee naar het huis van Faust, in Pretoria. 3 dagen later stierf zij daar op 16.10.1964.

Zij had in Vlagtwedde willen sterven maar haar man was daar tegen geweest. Grietje heeft in Afrika moeilijke jaren gehad. Veel werd echter vergoed, doordat zij in de nabijheid van de kinderen was.
Kort na haar dood vertrok Carel van de Leur naar Nederland, gedreven door heimwee en eenzaamheid. De Remmersen gaven hem bepaald geen warm welkom. Zij namen het hem bijzonder kwalijk dat hij Grietje tegen haar zin in Afrika had laten sterven en direkt na haar dood wel zelf kwam.
Vooral Karsien is nog steeds zeer bitter over de behandeling van zijn lievelingszuster.
Op zijn ronde langs de familie deed Carel van de Leur ook de familie Dijks aan. Annie opende de deur.
Ze kreeg de schrik van haar leven: er stapte een wildvreemde man naar binnen, die haar omhelsde en riep:"ik ben je oom Carel". Ze had alleen maar vaag van hem gehoord.

Van de Leur hertrouwde met een achternicht en stierf in 1973 in Beverwijk.
In Zuid-Afrika was Ted electrotechnisch ingenieur, Trudo is bouwkundig ingenieur, Faust bouwer en Marcel electrisch mechanisch ingenier.
Het nageslacht van Grietje telt 5 kinderen, 18 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen Een zoon van Loeki woont in Straatsburg.

Foto
r.boven: Grietje, Simone en Carel,29.4.49 1.onder: laatste foto v.Gr. Benoni, kort voor haar dood.
r.onder: Ted en Greetje + nageslacht